top of page
SBK2020-0179 (1).jpg

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER

Jeg er har igennem mange år arbejdet med stressforebyggelse og -rehabilitering. Jeg har stor respekt for denne tilstand. Alle taber, når en medarbejder må kaste håndklædet og sygemelde sig med stress. Reelt er tiden op til ligeså kritisk.  De kognitive funktioner med fx evnen til at huske, navigere og holde overblik svigter og konfliktniveauet er ofte øget. 

Vil du noget andet for dine medarbejdere eller kollegaer? Det er muligt at bevæge sig i en anden retning.

Jeg tilbyder følgende til virksomheder

Minipausen.

En workshop omhandlende stress, stressforebyggelse samt brugen af  Minipausen i din virksomhed. En mulighed for at klæde dine medarbejdere på til en enkel og effektiv form for stressforebyggelse. Minipausen giver mulighed for, at den enkelte nemt og overskueligt kan få 2.3 guidede pusterum i løbet af dagen. Det kan genaktivere overblik, kreativitet og kognitive evner.


Jeg tilbyder både enkeltstående workshop, der kan sætte jer i gang med et fælles fokus på brugen af Minipause og supervisionsforløb med tilbagevende fokus på at få denne nye kultur helt ind i virksomhedens daglige drift. Til gavn for alle.

I november og december 2023 tilbyder jeg helt ekstraordinært at komme ud kvit og frit med et kort 20-30 minutters oplæg. Her vil jeg kort introducere jer for Minipausens enkle brug og muligheder. Det kan fx være i forbindelse med frokostpausen eller et p-møde. Der er tale om et begrænset antal oplæg, der fordeles efter først til mølle. Kontakt mig endelig hvis dette kunne have interesse for jer.

Restitution i naturen

En tur i skoven med fokus på fordybelse og ro kombineret med snakke om det at reducere stress og holde balancen. Der vil være øvelser undervejs omhandlende mindfulness, sansning eller forskellig symbolik i naturen. Varighed tilpasses jeres muligheder og behov. 

Virksomhedsordning

 En fast aftale om en ekstern huspsykolog på arbejdspladsen. En mulighed for at medarbejdere og ledere kan læne sig ind i en let og enkelt adgang til psykologhjælp hos en psykolog, der lærer arbejdspladsen og miljøet godt at kende. Et sted hvor tingene kan tages i opløbet frem for at vokse sig store. Om det er individuelle udfordringer, arbejdsprocedurer, der skaber mistrivsel eller konflikter kollegaer imellem. Det kan enten foregå hos mig i Brejning eller være en aftale om en fast dag, hvor jeg kommer hos jer og låner et kontor eller et stykke natur tæt ved. 

Sressforebyggelse og omsorgstræthed. 2 timer med fokus på stressforebyggelse for din arbejdsplads. Herunder fokus på omsorgstræthed. Omsorgstræthed er vigtigt at kende til for at forebygge stress hos medarbejdere, der arbejder med mennesker.

Supervision

Jeg tilbyder supervision af personalegrupper. Det kan handle om samarbejde i teams, stresshåndtering, omsorgstræthed, det at arbejde med mennesker i krise eller ledelsesmæssige udfordringer ift. personale. Kontakt mig for yderligere.


Styrk jeres modstandskraft og  samarbejde -et døgn i naturen.

Inviter dine medarbejdere på en unik oplevelse, der virkelig kan rykke på deres kontakt med egne ressourcer. Herudfra udspringer muligheden for at bruge sin styrker og sårbarheder langt mere bevidst og klogt. Dette til gavn for både kollegaerne, kunderne og virksomheden. I et døgn i naturen mødes vi på privat grund, som vi har helt for os selv. Her er både skov, vandløb, shelter, hængekøjetele, bålplads (og toiletforhold!). Der er sørget for super lækker og sansende mad og drikke fra stedets skovhave. Indholdet dette døgn strikkes sammen ud fra jeres behov og ønsker. Det kan være mindfulness, guidede øvelser med fokus på at reducere stress. Det kan være samarbejdsøvelser, lege, fællessang om lejrbålet, fælles madlavning fra skovhavens lækre planter, natteløb eller mindfulness i måneskin. Mulighederne er rigtig mange!

Kontakt mig helt uforpligtende og lad os starte en dialog omkring jeres ønsker. 

Virksomheder: Service

CITATER FRA DELTAGERE

"Det var enormt nærværende og virkelig inspirerende. Du bruger nogle billeder, der virkelig rammer, og som jeg ikke har hørt før. Jeg føler slet ikke, der er gået en hel time! Nærmere 10 minutter."

"Jeg ved jo godt, at jeg skal holde pauser, men jeg får det aldrig gjort. Jeg forstsætter i stedet, præcis som du siger, med at ordne todo-listen. Med det her konkrete værktøj (Minipausen) stående på skrivebordet, så tror jeg faktisk, jeg kan få det gjort nu."

"Min hjerne fortæller mig, at jeg skal fortsætte og lige støtte den og den lidt mere, selvom jeg reelt er helt flad hver dag, når jeg har fri. Jeg orker faktisk ikke at snakke med min familie, når jeg kommer hjem. Der er jeg pludselig den stille. Jeg vil meget gerne prøve en arbejdsdag, hvor jeg stadig har væske tilbage i karkluden, som du siger. Jeg vil helt sikkert prøve at bruge Minipausen på helt faste tidspunker på dagen. Jeg kan jo nok godt undværes de få minutter."

Virksomheder: Testimonials
Virksomheder: Gallery
bottom of page